فراساحل انزلی

درباره مرکز آموزشی علمی _ کاربردی ساحل و فراساحل

مرکز آموزشی علمی_کاربردی شرکت خدمات دریایی

تایدواتر خاورمیانه

آدرس سایت دانشگاه جامع علمی_کاربردی :

Www.Uast.ac.ir

آدرس سایت مرکز علمی_کاربردی تادواتر :

Www.Farasahel.ir

شماره تماس : 4 - 3238001

شماره فکس : 3238003

این مرکز در سال 1387 با حمایت وزارت راه و ترابری و سازمان بنادر و دریانوردی با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی_کاربرد جهت ارائه خدمات آموزشی و اجرای دوره های علمی_کاربردی در زمینه رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و همچنین صنعت با پذیرش 186 دانشجو در دوره کاردانی پودمانی رشته های حسابداری صنعتی ، مدیریت خدمات بندری ، فناوری بنادر و لنگرگاه ها و همچنین آتش نشانی با گرایش اتفای حریق توسط شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل تأسیس و به جمع مراکز علمی_کاربردی تحت نظارت دانشگاه جامع پیوست .

عناوین رشته های موجود :

ترمی :

1- مدیریت خدمات بندری

2- فناوری بنادر و لنگرگاه ها

3- آتش نشانی با گرایش اتفای حریق

پودمانی :

1- مدیریت خدمات بندری

2- فناوری بنادر و لنگرگاه ها

3- آتش نشانی با گرایش اتفای حریق

4- حسابداری صنعتی

قسمتی از آئین نامه آموزشی :

دانشجوی میهمان :

· در مواردی که دانشجو به طور موقت ، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد ، به عنوان دانشجوی میهمان ، به طور موقت ، برای مدت معین ، محل تحصیل خود را تغییر دهد .

· میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط به این است که ، دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذزانده باشد و هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی به صورت میهمان تحصیل کند .

· میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است .

انتقال : ( پودمانی و ترمی )

انتقال از مراکز آموزشی شهرستان ها به یکدیگر پس از گذراندن حداقل یک پودمان یا ترم در مرکز آموزشی مبدأ با رعایت موارد ذیل امکان پذیر می باشد :

· اخذ موافقت کتبی مرکز آموزشی مقصد

· دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را حداقل یک ماه قبل از شروع پودمان به واحد آموزش مرکز مبدأ تسلیم نماید .

تغییر رشته :

تغییر رشته در نظام آموزشی پودمانی یا ترمی ، در نخستین پودمان یا ترم امکان پذیر نیست ولی پس از پودمان یا ترم اول با رعایت یکی از موارد ذیل فقت برای یکبار انجام خواهد شد .

· متقاضی ، حداقل معدل دیپلم آخرین فرد پذیرفته در رشته مورد تقاضا را دارا باشد . ( پودمانی )

· متقاضی کف نمره آزمون کد رشته جدید در همان گروه آزمایشی قبولی در همان سال پذیرش را داشته باشند .

· متقاضی باید پودمان یا ترم خود را با حداقل معدل 15 گذرانده باشد .

انصراف از تحصیل :

ترک تحصیل بدون اجازه از دانشگاه محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد .

تبصره :

در موارد استثنایی ، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد . در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

ماده 36 :

دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تحویل نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله ک ماه از تاریخ درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد .

شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل ، چنانچه انصراف آنها بعد از دو هفته از شروع کلاس ها باشد بازگردانده نمی شود و در صورتی که زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد فقط شهریه متقیر آن پودمان یا ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمی شود .

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ فروردین۱۳۸۹ساعت ۱۶:۴۰ بعد از ظهر  توسط سید ساعد صیادنوری  |